Thứ Bảy, ngày 07 tháng 4 năm 2012

Chiến Báo Tháp Thí Luyện Ngụy Tầng 51 - 60

Chiến Báo Tháp Thí Luyện Ngụy Tầng 51 - 60

- Kể từ tầng 50 tất cả tướng đều phải chuyển sinh max ít nhất là 13 lần.
- Về quan ấn thì bỏ vào những ấn cao nhất hiện có.
- Mọi thắc mắc ae cứ post lên, mình sẽ trả lời trong khả năng mình biết.

** Tầng 51 **
- Quan ấn: Phòng thủ, Phòng thủ, Chiến phòng, Chiến phòng, Vật phòng 6% hoặc thay Dẫn binh.
- Đồ đạc: Như tầng 50.


** Tầng 52 **
- Quan ấn: Phòng thủ, Phòng thủ, Mưu phòng, Mưu phòng, Mưu công.
- Đồ đạc: Giáp +120, Ngựa +120, Sách 110, Phi phong +120, Khiên +90.

** Tầng 53 **
- Quan ấn: Phòng thủ, Phòng thủ 6% hoặc Phòng thủ thường, Chiến phòng, Chiến phòng, Mưu công.
- Đồ đạc: 3 giáp +120 cao hơn càng tốt ( 1 cho Tào tháo, 1 cho Hạ hầu đôn, 1 cho Phàn thị ), 5 phi phong +120 ( Lựa 2 cái cường hóa cao nhất và xịn nhất cho 2 con trống mang ). Bội dẫn binh nào nhiều lính nhất cho 2 con trống xài.
- Chú ý tầng này khi ở npc thứ 8 hay 9 ko nhớ rõ sẽ dễ thất bại do npc xử dụng binh chủng Phong kỵ đánh chết con trống, nên nếu Hòa ( Hòa nha ) thì cố gắng dùng vàng vượt qua nếu có điều kiện.

** Tầng 54 **
- Quan ấn: Chiến phòng +375, Chiến phòng +225, Tấn công +640, Chiến công +640, Mưu công +640.
- Đồ đạc Ngựa 95 +130, Sách 95 +130, 5 Phi phong +130, Khiên +80.
- Tướng: 5 tướng chuyển sinh 13 lần và đạt max lev.
- Chú ý: Tầng này có 1 số npc đánh hay bị hòa, nếu hòa (Hòa chứ không phải Thất bại) thì dùng vàng thử lại 1 tới 2 lần xem sao, nếu không đc thì về cường hóa đồ tiếp. Không xử dụng trận Hạc Dực để tăng chiến phòng, vì xài trận đó sẽ liên tục bị hòa.

** Tầng 55 **
- Quan ấn: Chiến phòng +375, Phòng thủ +375, Vật phòng 6% ai ko có thì dùng Phòng thủ +225, Chiến công +640, Mưu công +640.
- Đồ đạc: 5 Giáp 95 +130, 5 Phi phong +130, 5 Khiên +80, Ngựa/Sách 95 +130.
- Chú ý: Mặc những gì có né cao cho con trống dưới (Như trong hình là Phàn thị). Khiên nào xịn nhất thì cho con Hạ Hầu Đôn xài. Tầng này dễ bị hòa ngay npc có binh chủng Thần kỵ vì làm chết trống, nên chú ý giáp và các món nào có né cao cho trống dưới xài.

** Tầng 56 **
- Quan ấn: Phòng thủ +375, Phòng thủ +225, Phòng thủ +125 hoặc Vật phòng 6%, Chiến công +640, Mưu công +640.
- Đồ đạc: Như tầng 55.
- Chú ý: Tầng này chủ yếu là dame vật lý nên có có ấn Phòng thủ cứ ném vào hết, chú ý con trống trên mặc né và máu cao vào vì phía trên có npc đánh theo đường dọc.

** Tầng 57 **
- Quan ấn: Như tầng 56.
- Đồ đạc: Như tầng 56.

** Tầng 58 **
- Quan ấn: Phòng thủ +375, Vật phòng 6% hoặc Phòng thủ +225, Mưu phòng +375, Mưu phòng +125, Mưu công +640.
- Đồ đạc: Như tầng 57.
- Chú ý: Tầng này có 1 số npc đánh ra skill hoảng loạn và Làm không tăng sỹ khí, nếu dính mà thua thì cố gắng Thử lại để vượt qua.

** Tầng 59 **
- Quan ấn: Phòng thủ +375, Phòng thủ +225, Phòng thủ +125 hoặc Vật phòng 6%, Mưu công +640, Chiến công +640.
- Đồ đạc: Như tầng 58.

** Tầng 60 **
- Quan ấn: Như tầng 59.
- Đồ đạc: Như tầng 59.

4 nhận xét: